ding-ding-fing!
第10期
(短篇小说专号)
彭剑斌 编130×184mm
202页
2013年5月第1版

封面设计:黄河

 

我很喜欢独逸窝居士的一则笔记小说《煮熟狗》:“秋官侍郎狄仁杰,谓卢献曰,足下配马乃作驴。献曰,中劈明公,乃成二犬。杰曰,狄字火旁犬也。献曰,犬边有火,乃是煮熟狗。”其中写作者对才华的克制还是次要的,重点与令人难忘的是:卢献的一个精彩动作以及由此引发的一次低级失误。并不是因为这微不足道的两笔使得这篇小说与众不同,反而是它们使得这篇小说跟所有小说都有了共通之处,像一束光找到了一个白昼。
  我看到,小说的世界便是一片动作的丛林,人物穿过这大片芜杂的丛林,在梦一般的叙事技巧的指引下完成那些不可能的叙事,在走向结局之前,我相信,等待着这些在小说里(或在梦境)频频发出动作的人物的,不是别的,总是一次次的失误。叙事由此而变得更有价值。没有失误,没有人类对自己所作所为的悔恨与对另一种结局的设想,小说也就失去了它意义中最有意义的部分。(彭剑斌)

目 录

李头
............................. 不解释故事集 / 5

金特
............................. 大峡谷 / 23

孙智正
............................. 杀死儿子 / 57

赵松
............................. 爸 / 95

唐棣
............................. 叱干氏 / 120

袁枚、俞樾等
............................. 清代小说笔记选译 / 135
彭剑斌译

邓宁立
............................. 北岭 / 1
............................. 南坑 / 2
............................. 疗养院 / 54
............................. 传达室 / 55
............................. 安平台 / 56
............................. 放映日 / 94
............................. 安居园 / 118
............................. 人行天桥 / 119
............................. 角 / 131
............................. 偲 / 132
............................. 叠石 / 133
............................. 录音 / 134
............................. 榕湖 / 152
............................. 档案室 / 160
............................. 闇 / 192

anusman
............................. 面包的故事 / 3
............................. 儿子的动物园 / 153
............................. 太阳和〇 / 156

陈梦雅
............................. 万福达 / 161

彭剑斌
............................. 编后记 / 201